Fundacja

Fundacja Rozwoju i Kultury Orkiestry Dętej

w Szczercowie ♥♥♥”Pozytywnie Nastrojeni”♥♥♥

Celem Fundacji jest:

  1. Działalność oświatowo – kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży uzdolnionych muzycznie a także dorosłych artystów muzyków
  2. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą
  3. Organizowanie różnorodnych form prezentacji muzycznej: koncertów, występów, audycji, przeglądów, festiwali muzycznych
  4. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz umożliwianie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
  5. Kształtowanie i rozwijanie kultury muzycznej
  6. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej
  7. Popularyzowanie twórczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych
  8. Podnoszenie poziomu artystycznego muzyków w ramach ruchu instrumentalnego
  9. Upowszechnianie wykonawstwa orkiestrowego zwłaszcza Orkiestry Dętej OSP Szczerców

♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫                                 

♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥

 Nasza pocztówka

Dostaniesz ją w naszej siedzibie lub prześlemy na życzenie Pocztą Polską.

Pocztówka Orkiestra OSP Szczerców