Historia

Orkiestra została założona w roku 1904 z inicjatywy miejscowego proboszcza Kozankiewicza. Ze składek parafian zakupiono 13 używanych instrumentów. Nauczaniem i organizowaniem zespołu zajął się miejscowy organista Refler.

Na uroczystościach Bożego Ciała w tym samym roku orkiestra dała swój pierwszy skromny występ. Liczyła wtedy tyleż członków co instrumentów, czyli 13. Po śmierci organisty patronat nad orkiestrą przejmuje utworzona w 1905 roku straż. Ze strażackich funduszy dokupiono kilka instrumentów a doraźnym prowadzeniem orkiestry zajmuje się jeden z jej członków – Franciszek Gosiąrowski.

Ten okres zastoju trwa do roku 1918, kiedy to w Szczercowie zatrzymuje się powracający z Rosji zawodowy kapelmistrz armii carskiej Brandt. W krótkim czasie doprowadza on orkiestrę do wysokiego poziomu. Po wyjeździe Brandta w 1924 roku orkiestra ponownie przechodzi kryzys.

Jeden z nauczycieli Szkoły Podstawowej w Szczercowie – Miarka (skrzypek) podejmuje się szkolenia młodzieży. Nie znając specyfiki gry na instrumentach dętych wspólnie z uczniami dokształca się. Efektem jego pracy jest nieźle wyszkolony zespół liczący 18 osób. Większość członków tego zespołu stanowi trzon orkiestry przez wiele lat. Wymienić tu należy szczególnie zasłużonych muzyków jak Antoni Kuliński, który po odbyciu służby wojskowej (gdzie podnosząc swoje kwalifikacje gra w orkiestrze wojskowej) zostaje od 1927 roku kapelmistrzem prowadząc ją do 1965. Kolejnym zasłużonym z tej grupy był Wacław Kucharski, który przejmuje orkiestrę po Kulińskim i prowadzi do stycznia 1979 roku. Gospodarzem orkiestry jest Władysław Górniak (kornecista) do roku 1986.

14 lutego 1960 roku orkiestra po raz pierwszy bierze udział w konkursie orkiestr dętych województwa łódzkiego, w którym zajmuje dziesiąte miejsce. Konkurs, a szczególnie jego wynik był sygnałem do działania w kierunku odmłodzenia orkiestry. Po jesiennym naborze w 1960 roku powstała 25 osobowa grupa tworząca zalążek orkiestry młodzieżowej. W grupie tej pojawia się kapelmistrz Jan Włodarczyk. Początek lat 70-tych zaznaczył się w historii orkiestry stosunkowo dużym napływem kandydatów, którzy dłużej bądź krócej zasilają szeregi orkiestry.

Jan Włodarczyk przejmuje obowiązki „szefa” orkiestry w roku 1979 po śmierci w styczniu poprzedniego kapelmistrza Wacława Kucharskiego. Młody i znający problemy orkiestry (gra w niej od 12. roku życia) energicznie przystępuje do pracy. Pierwszą czynnością nowego kapelmistrza był nabór i szkolenie nowych adeptów gry na instrumentach dętych. Dwa lata później orkiestra liczy już 32 osoby – jest to największy skład od początku jej istnienia.

Pod batutą nowego dyrygenta orkiestra po 21. latach przerwy w marcu 1981 roku startuje w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Piotrkwie Trybunalskim i zajmuje tam trzecie miejsce. To ogromny sukces, do którego orkiestra dołożyła ogromne starania, w tak krótkim czasie podnosząc swój poziom (zaledwie dwa lata po rozpoczęciu pracy nowego kapelmistrza).

W listopadzie 1981 roku Jan Włodarczyk wyjeżdża z Polski. Doraźnym prowadzeniem orkiestry zajmuje się Władysław Jędraszek (tenorzysta). Wiosną następnego roku na wniosek zarządu OSP zostaje zatrudniony nowy kapelmistrz – Jan Pietracho – członek zawodowej orkiestry górniczej KWB „Bełchatów „.

W maju 1982 roku orkiestra zajmuje pierwsze miejsce w przeglądzie wojewódzkim, a we wrześniu jest uczestnikiem przeglądu międzywojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Rok później zajmuje drugie miejsce w przeglądzie wojewódzkim.

Niepodważalnym faktem było angażowanie przez ówczesnego kapelmistrza do udziału w przeglądach zawodowych muzyków z orkiestry górniczej. To niespodziewane pasmo sukcesów powoduje jednak przykre konsekwencje dla orkiestry, których końcowym efektem było zmniejszenie stanu liczebnego do 17 osób.

Taki skład przejmuje ponownie w 1986 roku Jan Włodarczyk obejmując funkcję kapelmistrza. Już jesienią tegoż roku przyjęci zostają nowi kandydaci, z których na stałe zostaje 12 muzyków. Wiosną 1988 roku orkiestra liczy już 28 osób. Dodatkowo dyrygent przygotowuje nowe książeczki nutowe, które zastąpiły stare i wysłużone książki pamiętające czasy powojenne.

Rok później orkiestra po raz pierwszy przygotowuje się do świętowania swego jubileuszu 85 lat istnienia (23 lipiec 1989 r. – stadion sportowy). 29 kwietnia 1990 roku orkiestra uczestniczy w Przeglądzie Orkiestr OSP Młodzieżowych i Szkolnych zorganizowanym w Łodzi zajmując drugie miejsce. 20 czerwca na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr w Zelowie zajmujemy trzecie miejsce. Repertuar utworów ciągle się powiększa. Rok 1994 to rok jubileuszowy dla orkiestry – to już 90 lat! 20 listopada po mszy świętej ku czci patronki orkiestry wprowadza się do nowej świetlicy.

29 czerwiec 1997 – upalna niedziela w Warszawie nie tylko dla naszej orkiestry. Wielka strażacka feta została zorganizowana dla uczczenia X, jubileuszowego Zjazdu Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego oraz 75-lecia ZOSP RP. Przygotowania do imprezy trwały rok. Rozprowadzono 10 tys. bezpłatnych zaproszeń. Na placu Piłsudskiego w stolicy po raz pierwszy w historii Polski i po raz pierwszy w historii światowego ruchu strażaków-ochotników zagrało równocześnie 1 500 muzyków z 50 orkiestr dętych. Dyrygowaniem TAKIEJ ORKIESTRY zajął się pomysłodawca koncertu Władysław Balicki. Organizator imprezy – Zarząd Główny ZOSP – zgłosił koncert jako próbę bicia rekordu Guinnessa w konkurencji Największej Orkiestry Strażackiej Świata. Specjalne certyfikaty świadczące o uczestnictwie w imprezie bicia rekordu kosztowały złotówkę, a zysk z przdsięwzięcia zasilił Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Cieszy fakt, że też mogliśmy wziąć udział w takiej imprezie. Zostały niezapomniane wrażenia. Rekord ten nie zadomowił się na długo w Księdze Guinnessa bowiem 18 maja 2000 roku Orkiestra Dęta OSP Szczerców na koncercie z okazji 80 urodzin Papieża zagrała w Wadowicach we wspólnej orkiestrze liczącej 3200 muzyków.

27-29 kwietnia 2001 roku to dni XLIX Europejskiego Festiwalu Muzycznego Zespołów Młodzieżowych odbywającego się w Nerpeelt (Belgia). Orkiestra dęta ze Szczercowa zajęła drugie miejsce w swojej kategorii. W festiwalu brało udział sto zespołów.

Po nagłej śmierci (4-07-2005) długoletniego kapelmistrza szczercowskiej orkiestry Jana Włodarczyka, kierowaniem orkiestry od 1 sierpnia zajął się dwudziestotrzyletni orkiestrant- Tomasz Kozubowicz. Już tydzień później orkiestra uświetnia uroczystości setnej rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczercowie.

Dyrygenci orkiestry na przestrzeni lat:

 1. 1904 – Refler (bądź Lefler, nazwisko ustalono na podst. przekazów ustnych )
 2. 1905 – Franciszek Gąsiorowski
 3. 1918 – Julian Brandt
 4. 1924 – Miarka
 5. 1927 – Antoni Kuliński
 6. 1965 – Wacław Kucharski
 7. 1979 – Jan Włodarczyk
 8. 1981 – Władysław Jędraszak
 9. 1982 – Jan Pietracho
 10. 1986 – Jan Włodarczyk
 11. 2005 – Tomasz Kozubowicz